Lieve Vereycken

Een correspondentie met Lieven Gevaert

Lieven Gevaert drukte met de oprichting van het bedrijf Agfa Gevaert, scholen en tal van verenigingen ontegensprekelijk zijn stempel op de regio waar ik woon: de Zuidrand van Antwerpen. De ondernemer legde mee de fundamenten voor welvaart aan het begin van de industriële revolutie. Naar hem ben ik genoemd.

Een theorie voor verandering (*)

De nieuwe kerninfrastructuur voor een betere vorm van welvaart is een ethisch ontworpen digitale infrastructuur. Die laat toe om businessmodellen op te schalen zodat passen bij duurzame welvaart en complementaire geldsystemen van dienst laten zijn.

Bio – Lieve Vereycken

In 1999 werd het internet geïntroduceerd en startte ik met het verzamelen van persoonsgegevens van IT-professionals en business consultants. Binnen de markt van werving en selectie begon ik een eigen bedrijf. De kansen van een ethische digitale infrastructuur voor het vormgeven van samenwerkingen werden aangevoeld. Deel uitmaken van een wereldwijde beweging vormt mijn missie en passie.