Lieve Vereycken

De middelen organiseren,
om bedding te genereren,
voor het leven,
dat elk mens is gegeven.

Als industrieel,
deed u uw deel.
Voor veel.
Verandering valt ons nu ook ten deel.
Een tijdperk wordt uitgewuifd.
De regelruimte verschuift.

We hebben nieuwe middelen te hanteren.
Nieuwe gewoontes aan te leren.
Want welk gelijk we via het woord ook maar willen halen.
Het is de taal van het algoritme dat zal bepalen.
Ze komt van onze hand.
Wordt liefde wederom de waarachtige band ?
We hebben te bewegen,
om op de keuze te wegen.

O.a. met “Rome Call for AI Ethics” komt men roeren,
voor nieuwe richtsnoeren.
Maar we hebben vooral in de feiten te handelen.
Ook u zou die weg bewandelen.
Op geen overheid wachten.
We zijn zelf bij machte.

Ieders hand geraakt aan het stuur.
Eigenaarschap nemen over data en infrastructuur.
Geestelijke en stoffelijke belangen stellen we veilig.
Liefde én welvaart blijft heilig.

We hebben dan ook verder te gaan.